Pozor! K prodeji zůstávají poslední dva rodinné domy.

I přes skutečnost, že vládne dle kalendáře ještě zima, na lokalitě Jistebník jsme jak vidíte výrazně pokročili.

Je zkolaudován hlavní kanalizační řád. V současné době probíhají práce na přípojkách inženýrských sítí na jednotlivých parcelách a osazování domovních čistíren odpadních vod.