Poslední rodinný dům v této lokalitě byl již prodán.

I přes skutečnost, že vládne dle kalendáře ještě zima, na lokalitě Jistebník jsme jak vidíte výrazně pokročili.

Je zkolaudován hlavní kanalizační řád. V současné době probíhají práce na přípojkách inženýrských sítí na jednotlivých parcelách a osazování domovních čistíren odpadních vod.