Změna energetické směrnice EU 2010/31/EU platná od 1.1.2020


Splnění požadavků této směrnice, jež byla v České republice upřesněna novelizací zákona č. 406/200 Sb. a následných vyhlášek, je nutno provádět ve dvou oblastech:

1.       V technických parametrech tepelné izolace objektu.

2.       Systému vytápění objektu.

 

1.       Pro splnění požadavku tepelné izolace je nutno navýšit tepelnou izolaci obvodových stěn, okenních výplní a izolací střechy (resp. podkroví). Tyto opatření nejsou nijak extrémně finančně náročná a naše typové domy je již nyní téměř z 90 % pokrývají.

2.       U sytému vytápění je situace výrazně složitější.  Z informací a podkladů jež máme aktuálně k dispozici vyplývá následující: Rodinné domy vytápěné plynem splňují požadavky směrnice v plném rozsahu, jelikož se jedná o „čistou energii“!!! Domy vytápěné elektrickou energií ovšem nevyhovují, jelikož elektřina je tzv. „špinavá energie“. (Pro provoz elektro automobilu, jež je v současnosti masivně podporován a propagován to ovšem asi neplatí). V případě, že v dosahu budovy není rozvod plynu, je nutné zajistit výrobu elektrické energie přímo v objektu (formou solárních panelů) nebo využít tepelné čerpadlo.

stavby na klíč 6

Plynové vytápění

V případě, že bude objekt místo elektrického topení vytápěn „čistým“ plynem je nutno zafinancovat a vybudovat zvláště následující:

–          HUP

–          Přípojku plynu

–          Odkouření

–          Plynový kotel

–          Rozvody vodního vytápění (radiátory, resp. podlahové vytápění)

Dále je nutno předpokládat omezenou životnost plynového kotle a pravidelné finanční náklady spolu s revizemi odkouření. Rozdíl mezi pořizovací hodnotou elektrického podlahového vytápění a popsané „plynové variantě“ zcela určitě převýší částku cca 150 000,- Kč bez DPH.

 

Elektrické vytápění

V případě, že bude rodinný dům vytápěn elektřinou je nutno zřídit FTV. Dle předběžných výpočtů vychází plocha těchto panelů téměř na 30 m2. K tomu je samozřejmě nutno připočíst regulátory a zásah do elektroinstalace. Průběžnou položkou jsou pravidelné revize a poplatky za likvidaci panelu po ukončení jejich životnosti. Celkové navýšení ceny rodinného domu bude činit cca 100 000,- Kč a otázkou je jeho účinnost v čase.

 

Tepelné čerpadlo

Jedna z posledních možností je použití již zmiňovaného tepelného čerpadla. Pokud pomineme fakt, že k jeho využití je potřeba velkého objemu elektřiny (tj. „špinavé energie“), problém s životností kompresoru a vysokou hlučnost (u varianty vzduch-vzduch), je hlavním problémem cena . Pořizovací cena těchto zařízení se pohybuje v řádech statisíců a u varianty zemního vrtu i výše. V současnosti mají naše rodinné domy tepelné ztráty cca ve výši 9Kw. Po splnění požadavku č. 1 tato hodnota dále poklesne. Vzhledem k tomu je velice diskutabilní (i přes různé dotace) návratnost těchto investic.

Je zřejmé, že v příštím roce dojde k značnému navýšení cen novostaveb rodinných domů. Jediná možnost, jak se těmto vícenákladům vyhnout je požádat o stavební povolení před datem 31.12.2019, kdy takto podané žádosti budou posuzovány ještě dle současných požadavků.