Letošní rok byl úplně jiný než kterýkoliv rok předtím. Díky nemoci Covid 19 si každý z nás prošel spousty nepříjemnostmi, my ale věříme, že ten příští bude pro nás všechny mnohem lepší. Rádi bychom Vám popřáli krásné Vánoce, klid a pohodu ve Vašich rodinách, radost z maličkostí a dobrých skutků…… Do nového roku přejeme hlavně pevné zdraví (a to v současné situaci, opravdu, není jen fráze), kapku toho štěstí a spousty setkání s lidmi, které máte rádi….