Na podzim 2018 byla zahájena výstavba rodinných domů v lokalitě Jistebník. Některé domy jsou již pod střechou a některé jsou ve fázi provedených základových desek. Již je provedena výstavba příjezdové komunikace a inženýrských sítí. Doufáme, že letos nebude zima příliš dlouhá a mrazivá a že zvládneme v časovém plánu dokončit vše, co jsme si určili.