Vážený návštěvníku stránky,

na následujících řádcích se dozvíte základní informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje. Děkujeme Vám za důvěru, kterou v nás vkládáme tím, že je s námi sdílíte. Zavazujeme se je chránit v nejvyšší možné míře. Jsme také odhodláni být maximálně transparentní, především ohledně způsobu zpracování Vašich údajů. Rovněž se zde dozvíte, jakým způsobem nás můžete kontaktovat s případným dotazem týkajícím se ochrany osobních údajů.

Následující text byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Totožnost a kontaktní údaje

Firma: RD STYL, a.s.
Sídlo: Stodolní 1785/31, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
IČO: 25821130, DIČ: CZ25821130
Telefon: 596 115 638
Fax: 596 115 902
Mobil:  605 297 509
Bezplatné tel. linky: 800 266 826, 603 487 087
E-mail: rdstyl@rdstyl.cz

Typ shromažďovaných osobních údajů

Vámi poskytované osobní údaje shromažďujeme pouze za účelem komunikace s vámi, realizace služby či prodeje na základě plnění podepsané smlouvy. Těmito údaji jsou:

Účel zpracování osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů musíme provádět za účelem komunikace s Vámi, plnění smlouvy vzniklé na základě objednání služeb. Osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

Prostřednictvím emailové adresy Vás můžeme informovat o speciálních akcích, slevách, novinkách, soutěžích a dalších aktuálním dění. K zasílání těchto newsletterů musíte udělit vědomý souhlas. Ten dáváte vyplněním formuláře pro registraci k těmto emailům, potvrzením emailu, který Vám zašleme na základě objednávky nebo vyplněním kontaktního formuláře.

Máte dále možnost kdykoliv tento souhlas zrušit a již nadále newslettery nedostávat. Tato možnost máte v každém přijatém emailu. Případně se můžete rovněž obrátit na uvedený email – rdstyl@rdstyl.cz.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Na naše webové stránky máme napojeno několik aplikací třetích stran. Ty zpracovávají data ke svému účelu. Veškeré aplikace třetích stran na našich stránkách uvádíme v této tabulce:

SlužbaDataÚčel
FacebookCookies, anonymní data o chování a zájem uživatelůOprávněné zájmy správce.
Google AnalyticsCookies, anonymní data o používání webuAnalýza anonymních dat.
Google AdwordsCookies, anonymní data o používání webuOptimalizace kampaní na základě anonymních dat.

Aplikace třetích stran shromažďují anonymní údaje o Vašem počítači. Nemohou vás identifikovat a využíváme je pouze k tvorbě statistik a k jejich analýze.

Používání cookies

Cookies třetích stran ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty následně využíváme pro analytické a marketingové účely. Veškeré informace ukládané prostřednictvím cookies zůstávají anonymní. Soubory cookies sledujeme pouze po vašem souhlasu.

Používané bezpečnostní postupy při uchovávání osobních údajů

Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření takového rázu, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování nebo jakémukoliv jinému zneužití. Jedná se o následující kroky:

Způsob, kterým můžete své poskytnuté osobní údaje kontrolovat

V případě, že si přejete ověřit s jakými konkrétními údaji pracujeme nebo si přejete svá osobní data odstranit, obraťte se na pověřenou osobu skrz mail rdstyl@rdstyl.cz

Závěrečná a obecná ustanovení

Své své osobní údaje poskytujete dobrovolně a uděluje souhlas s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Osobní údaje zpracováváme automatizovaným způsobem v elektronické podobě nebo neautomatizovaným způsobem v tištěné podobě.

Pokud se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
– zažádat o vysvětlení elektronicky prostřednictvím emailu nebo písemně
– zažádat o odstranění takto vzniklých údajů prostřednictvím emailu

Budete-li požadovat informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je naší povinností vám tuto informaci na vaši elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Máme právo za takto poskytnuté informace požadovat přiměřenou úhradu, která nepřevyšuje nezbytné náklady na poskytnutí těchto informací, to pouze v případě opakované žádosti.

Jsme řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků zabezpečujeme proti zneužití. Nakládání s vašimi osobními údaji se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

Jsme řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků zabezpečujeme proti zneužití. Nakládání s Vašimi osobními údaji se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)