1. Před stavbou

Financování

Na vyřízení hypotéky nemusíte zůstat sami. Nabízíme vám zdarma služby hypotečního makléře, se kterým úzce a dlouhodobě spolupracujeme. Se stavbou na klíč můžeme začít už v okamžiku, kdy ještě čekáte na peníze z banky. Máme dostatečné materiálové a personální zázemí, tak vám klidně chvilku počkáme. Přečtěte si podrobnosti o financování vaší stavby.

Stavební projekt

Zpracujeme vám kompletní projektovou dokumentaci, kterou potřebujete k udělení stavebního povolení. Dokumentace obsahuje všechny nutné údaje o výškovém osazení budovy, a to vč. základové desky.

Stavební povolení

Stavební povolení si buď zajišťujete sami, anebo si tuto službu objednáte u nás. My pak zařídíme vše, co je potřeba.

Vždycky jsem si myslela, že je pro nás bydlení v domě nedostupné, ale v RD stylu nám ukázali, že to jde.

Irena Č.

2. Průběh stavby

Započetí stavby na klíč

Po udělení stavebního povolení předáte staveniště nám (je potřeba pro nás zajistit přísun vody a elektřiny). My vytyčíme stavbu a zahájíme jednotlivé práce. Více o tom, jak stavíme, vám objasní stránka Technologie.

Stavební deník a průběžné změny

O průběhu stavby na klíč vedeme stavební deník, který můžete buď vy, nebo váš stavební dozor kdykoli připomínkovat. Jakékoli změny oproti původní smlouvě si vždy řádně a oboustranně odsouhlasíme. Jednotlivé části díla vám předáváme postupně tak, jak vznikají a tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

Přístup na stavbu

Přístup na vaše staveniště máte samozřejmě vždy, avšak na vlastní nebezpečí.

Se vším nám moc pomohli a už na Vánoce jsme bydleli.

Jakub D.

3. Předání stavby

Předání stavby na klíč a kolaudace

Jakmile máme vše hotovo tak, jak jsme se domluvili ve smlouvě, předáme vám klíče od vašeho nového domova. Společně s klíči dostanete také všechny doklady potřebné ke kolaudaci. Ta proběhne buď čistě ve vaší režii, nebo vám ji na objednávku zajistíme my.

Dokončovací práce a reklamace

Dům vám předáme formou předávacího protokolu a zároveň provedeme zápis do stavebního deníku, který komentuje případné drobné nedostatky. Zjištěné nedokonalosti obratem řešíme. Jestliže závadu objevíte až v průběhu užívání domu, můžete ji kdykoli reklamovat v rámci záruky na dílo.

Chcete stavět dům a nevíte, jak na to? Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Zobrazit formulář